Szennyvízcsatornázás

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Ingatlantulajdonos!

Mint arról bizonyára értesült, Maroslele szennyvízcsatornázása a kivitelezés fázisához érkezett.

Tájékoztatjuk, hogy a település szennyvízcsatorna-hálózat építését az A-Híd Építő Zrt. végzi. A munkavégzés várhatóan 2012.szeptember hónap második felében kezdődik, és előre láthatólag 2013. év őszén fejeződik be.

Az ingatlantulajdonosokkal személyes egyeztetés során történik a szennyvízkivezetés helyének meghatározása, amelyről rajzis készül, feltüntetve az ingatlan címét, helyrajzi számát, a tulajdonos nevét, és a kivezetés pontos helyét. A dokumentumot atulajdonos és a kivitelező képviselője írja alá a későbbi félreértések elkerülése végett. A gördülékeny munkavégzés érdekébenkérjük, szíveskedjenek a kivezetés helyét előre átgondolni.

Az utcában az építkezés idején az ingatlanra gépjárművel történő kiés bejárás lehetőséget a helyszínen a kivitelezővel kellegyeztetni.Gyalogosan és kerékpárral a kiés bejárás folyamatosan biztosítva lesz.

A csatornázással kapcsolatosan észrevételeikkel, problémáikkal a 20/579-7529-as számú telefonon Tóth Mihály művezető tudfelvilágosítást adni.

Az elkészült csatornára rákötni szigorúan tilos mindaddig, amíg a Makó-Térségi Víziközmű Kft.a rákötés lehetőségrőlhivatalos értesítőt nem küld.

Kérjük a lakosság és a vállalkozók türelmét és együttműködését, hiszen a beruházás mindannyiunk közös érdekeit szolgálja.

 

Tisztelettel:                                       A-HÍD ÉPÍTŐ ZRT.

 

MÁRCIUSBAN ELKEZDŐDIK A CSATORNAÉPÍTÉS

 

Több éves előkészítés után 2012 márciusában elkezdődik a csatornaépítés Makón, Apátfalvánés Magyarcsanádon. A beruházás során több mint 205 km gravitációs és 52 km nyomás alattihálózat, 10.177 bekötés és 18 db új átemelő létesül. A munka befejezése 2014 őszére várható.

A közlekedést is érintő közszolgáltatási beruházások óhatatlanul kisebb-nagyobb nehézségekkeljárnak az érintett területek lakossága és vállalkozásai számára. A Szennyvízcsatornázási Társulásmindent megtesz annak érdekében, hogy a munkálatok okozta kellemetlenségeket a minimálisracsökkentse, ezért időben és teljes körűen tájékoztatást ad az útlezárásokról, forgalmi változásokról.

Mivel a munkálatok egy időben sok helyszínen párhuzamosan folynak, az elsődleges és mindenrészletre kiterjedő információk a projekt honlapján illetve a telefonos ügyfélszolgálaton kaphatók.

 

Honlap: szennyviz.mako.hu

Ügyfélszolgálati telefon hétfő, szerda, péntek 8 és 12 óra között: 62/20-99-11

 

Kérjük a lakosság és a vállalkozások türelmét és együttműködését, hiszen a beruházás mindannyiunk közös érdekét szolgálja!

 

Földeák, Kiszombor és Maroslele településeken a csatornarendszer kiépítésére kiírt közbeszerzésieljárásban lezárult az ajánlatok beadására megjelölt határidő, a bírálóbizottság döntése márciusközepére várható. A nyertes ajánlattevőkkel a szerződések aláírására a döntések jogerőre emelkedéseután kerülhet sor.

 

Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulás

 

Felhívás

Remélhetőleg nemsokára megkezdődnek a szennyvízcsatorna kiviteli munkái, amikor a lakosság által LTP szerződés keretébenmegtakarított, és a Társulatot megillető részét le kell hívnunk. Arra kérjük a lakosságot, hogy az OTP által folyamatosan küldöttkiutalási értesítő mellékleteként szereplő válaszlapot a lakosság töltse ki, és abban az esetben, amennyiben kölcsönt szeretnefelvenni, úgy az OTP makói fiókjához juttassa el. Amennyiben a kölcsönfelvételi lehetőséggel nem kívánnak élni, úgy a válaszlapotcélszerű a Társulathoz visszajuttatni adategyeztetés céljából. Nagyon fontos, hogy amennyiben időközben tulajdonváltozás történt(öröklés, vétel, csere, ajándékozás stb.) úgy a Társulatnál személyesen szíveskedjenek megjelenni, hogy a tulajdonosváltozást betudjuk jegyezni. A levelezési címváltozást is hasonlóképpen jelenteni kell. Kiutalási értesítőt csak azok az LTP szerződést kötöttingatlantulajdonosok kapnak, akik a hozzájárulást teljes mértékben megfizették.

 

Újabb közbeszerzéssel folytatódik a Makó és térsége szennyvízprojekt

Makó, 2011. május 9.

A már meghirdetett két csatornázási közbeszerzés mellett, most a szennyvíztisztító telep közbeszerzési eljárása is elindulhat.

Makó és TérségeSzennyvízcsatornázási Társulás Társulási Tanácsa 2011. április 28-ai ülésén újabb, a makói szennyvízprojekthez kötődő közbeszerzés jóváhagyásáról döntött. A Társulás a tavaly lefolytatott eredménytelen közbeszerzést követően műszaki és közbeszerzési szempontból is átdolgozta az ajánlati felhívást és a teljes dokumentációt, azok így megkapták a Közreműködő Szervezet és az NFÜ jóváhagyását. Ez azt jelenti, hogy a napokban megjelenhet a vonatkozó hirdetmény az Európai Unió TED nevű közbeszerzési honlapján (http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do), majd a magyar Közbeszerzési Értesítőben is (http://www.kozbeszerzes.hu/nid/KE)

A „Makó város és térsége szennyvíz-csatornázása és szennyvíz-tisztítása projekt, makói szennyvíztisztító telep bővítése és korszerűsítése” tender tárgya a meglévő makói szennyvíztisztító telep teljes korszerűsítése 8.400 m3/d hidraulikai kapacitás és 52 500 LE (tápanyag-eltávolítással) biológiai terhelés figyelembevételével, a keletkező szennyvíziszapok szolár szárítással történő, mezőgazdasági hasznosítást lehetővé tevő kezelésével. A beruházás becsült értéke nettó 981.968.000 Ft, az építési munkák a szerződéskötést követően 35 hónapig tartanakmajd.

Az ajánlatokat június 30-ára várja a Társulás, majd a beérkezett ajánlatok bírálatát követően – az eljárás eredményessége esetén – július végére a szerződés is megkötésre kerülhet a kivitelezést megvalósító vállalkozóval.

Kapcsolat:

Insomnia Reklámügynökség – Laluk Márta

Telefon: 06-30-827-1470

E-mail: laluk@insomnia.co.hu

Közlemény

  1. november hónap folyamán megalakult a Makó és Térsége Víziközmű Társulat. A küldöttgyűlés úgy döntött, hogy az anyagi hozzájárulás teljesíthető lakástakarék – pénztári szerződés formájában, havi részletekben. A szerződések futamideje 2011. február 28-án lejár. A Társulat érdekeltségi területén Maroslele község lakosai közül 712 ingatlanra lett kötve lakástakarék – pénztári szerződés. A szerződés úgy lett összeállítva, hogy aki a megállapított díjat havi részletekben és rendszeresen fizeti, a futamidő végén Maroslele község területén a belső bekötésre is megképződik 50.000 Ft, amit a csonkra való rácsatlakozás után a tulajdonos részére az OTP kifzet. Lényeges, hogy az LTP szerződés a telekkönyvbe bejegyzett tulajdonos nevére legyen megkötve, vagy kedvezményezettként szerepeljen a szerődésben. Az LTP szabályzata értelmében állami támogatásra csak az ingatlan tulajdonosa jogosult. Abban az esetben, amennyiben valakinek fizetési hátraléka van, úgy természetesen az 50.000 Ft sem képződik meg, vagyis a belső bekötést önerőből kell finanszíroznia.

Kérjük, hogy akinek elmaradása van, az szíveskedjék pótólni, illetve 2011. februrár 28-ig az utolsó részletet is megfizetni.

Makó és Térsége Víziközmű Társulat

Dr. Nagy Lajos

elnök

 

 

  1. augusztus 18-i Társulási ülésen elfogadott házi szennyvízcsatorna bekötésekről készített lakossági útmutató és
    mellékletei.
Fájl Leírás Fájl mérete
Házi csatorna építéshez- Saját kivitelezés esetén 91 Kb
Nyilatkozat Minta 67 Kb
Min?sítési kérelem 105 Kb
Min?sítési követelmény rendszer 167 Kb
Nyilatkozat akreditációról 84 Kb
Útmutató 195 Kb