Beruházások

Maroslele polgármestereként engedje meg, hogy figyelmébe ajánljam községünk gazdag befektetési lehetőségeit.

Polgármesterként nem lehet más célom, mint meghatározni Maroslele helyét a 21. század Európájában, feltárni az Uniós tagság kínálta lehetőségeket. Feladatunk egy olyan település kialakítása, amely szolgáltatásaiban, infrastruktúrájában és életminőségében megfelel bármely nyugat európai településen meglévőnek.

Maroslele, az Alföld délkeleti részén a Tisza és a Maros között helyezkedik el. A Csongrád megyei település három város: Makó, Szeged, Hódmezővásárhely metszéspontjában található. Községünk határában épül az M43-as autópálya, amely kiváló elérhetőséget biztosít Románia nyugati régiója felé. Földrajzi elhelyezkedésünk alapján alkalmasak vagyunk egy térségi beruházási központ kialakítására, amely kiszolgálója lehet az őt körülvevő településeknek.

Európai és hazai források bevonásával útnak indítottunk egy tízéves beruházási programot. A program fontos eleme, egy kedvező gazdasági környezet kialakítása, mely vonzó lehetőséget kínál a befektetőknek.

Meghatároztuk fejlesztési pólusainkat, amelyek alappillérét alkotják a község fejlődésének. Ilyen a vállalkozói innovációs pólus, amelyben helyet kap egy üzleti és képzési központ létrehozása, teret adva szakmai konferenciák, képzések megrendezéséhez, üzleti és irodi helyiségek kialakításához.

Önkormányzatunk rugalmas politikát folytat. Itt egyaránt támogatásra találnak a befektetők, a mezőgazdasági termelők, a vállalkozók és a civil szervezetek.

Folyamatosan dolgozunk azon, hogy megfelelő forrásokat és partnereket találjunk a közös célok megvalósításához.

Bízom benne, hogy a rendelkezésre álló erőforrásaink kedvező alapot adnak azoknak a beruházási elképzeléseknek, amelyek egyszerre szolgálják Maroslele és a község üzleti partnereinek érdekeit.

Dr. Martonosi György

polgármester