Beruházásaink

Határ menti együttműködés a közös célok elérése érdekében!

A HURO/0802/032_AF sz. „Régiós zöldség-gyümölcs élelmiszerbiztonsági hálózat és közös termékpiac kialakítása” c. projekt aMagyarországRománia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében (www.huro-cbc.eu), az Európai Uniótámogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint Magyarország és Románia társfinanszírozásával valósul meg. A program célja közelebb hozni egymáshoz a határmenti térségben élő embereket, közösségeket és gazdasági szereplőket azegyüttműködésbe bevont térség közös fejlesztésének elősegítése érdekében.

Partnerek:

Csongrád Megyei Agrár Nonprofit Közhasznú Kft, a Temes Megyei Kereskedelmi, Ipar és Agrárkamara (Románia), a HarénaNonprofit Kft. (Mórahalom), Kistelek Város Önkormányzata, Maroslele Község Önkormányzata, Zsombolya Város Önkormányzata(Románia)

A két ország zöldséggyümölcs ágazata nehéz helyzetben van. Egyfelől megtapasztaljuk, hogy a fogyasztók igénylik atermékváltást (eredetigazolt, minőségi, egészséges termékek), másfelől az ehhez szükséges minőségi termelés szervezeti éstechnológiai feltételeinek megteremtését több tényező gátolja. Az egyik ilyen tényező a minőségi termékek előállításáhoznélkülözhetetlen naprakész szakértelem.

A közelmúltban megtapasztalt termelői együttműködések kudarcai ellenére mi továbbra is azt valljuk, hogy termelők és feldolgozókhangolhatják össze beszerzési, termelési, értékesítési érdekeiket, alakítsanak ki együttműködést. Ez egy lehetőség avállalkozásoknak, ami a jövőt, a piacon maradást jelentheti.

A projektünk az összetett problémákkal szemben egyszerre két területen kíván hatékonyan fellépni:

·         a termelői oldal felkészítésével, sikeres termékés termény előállításához szükséges technológiai lehetőségekbemutatásával, elterjesztésével

·         egy olyan határokon átnyúló non-profit regionális termékpiac létrehozásának megalapozásával, amelynek feladataa Dél-alföldi és Észak-bánáti régiók közötti zöldség-gyümölcs vertikumban érintett gazdák ágazati integrációja, a termékeikversenyképességének erősítése

Ezt kereskedelmi oldalról egységes, a két régiót lefedő termékvédjegy és minőségbiztosítási hálózat kialakításával, termelőioldalról egységes, ágazati szaktudás megalapozásához és fejlesztéséhez szükséges elméleti és gyakorlati tudást nyújtó oktató ésbemutató központok, ágazati szaktanácsadást biztosító információs központ létrehozásával valósítjuk meg.

Ehhez román és magyar partnerség keretében határon átnyúló infrastruktúrafejlesztést hajtunk végre.

A célok megvalósítása érdekében létrejövő beruházások:

  • Mórahalom: hidegházas hajtatásos termelést bemutató telep és technológia-transzfer innovációs központ kialakítása ésüzemeltetése.
  • Kistelek: non-profit térségi innovációs termék – export és – import tanácsadói és kereskedelmi kompetencia központkialakítása és üzemeltetése.
  • Maroslele: növényi olajat gyártó gépsor üzembe helyezésével termékek előállítási módjának bemutatására, környezetbarátcsomagolóanyagok használatának ismertetésére, terjesztésére lesz lehetőség.
  • Zsombolya: melegházas hajtatásos termelést bemutató telep és technológia-transzfer innovációs központ kialakítása ésüzemeltetése.

A projekt megvalósításával a négy beruházó partnernél 17 foglalkoztatására munkahely létesül.

A projekt amellett, hogy a régió kereskedelmi infrastruktúráját fejleszti, a kívánatos iránynak megfelelően átalakíthatja a fogyasztóiszokásokat. Előtérbe kerül a helyben előállított, kiváló minőségű termékek forgalmazása. Fenntartható fogyasztói szokásokerősítésével segíti a környezettudatos termelői módok elterjesztését. Minden beruházási helyszín non-profit módon működik.

Három helyszínen olyan mintagazdaságok alakulnak ki ahol az eltérő helyi adottságokat figyelembe véve megvalósulhat afenntarthatósági elvekkel összhangban álló, környezettudatos technológiák széleskörű gyakorlati bemutatása.

Az ágazati tanácsadói kompetencia központok a projekthez kapcsolódó célcsoport részére piaci megjelenésükhöz szükségesszakismeret átadását oktatással, gyakorlati képzéssel, díjtalan tanácsadással biztosítják.

Program honlapja: www.huro-cbc.eu, www.hungary-romania-cbc.eu

Projekt honlapja: www.reh-huro.eu

Jelen cikk tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

Sportöltöző felújítása

A Maroslelei Sportegyesület sikerrel zárta az Európai Unió és a Magyar Köztársaság Kormánya által az Új MagyarországVidékfejlesztési Program keretében 6.747.984 Ft (€ 24875) összeggel támogatott pályázatát, melynek címe: A maroslelei lőtér éssportöltöző felújítása és bővítése.

Rendezvénysátor

Maroslele Község Önkormányzata sikerrel zárta az Európai Unió és a Magyar Köztársaság Kormánya által az Új MagyarországVidékfejlesztési Program keretében 1.669.000 Ft (€ 6246) összeggel támogatott pályázatát, melynek címe: Rendezvénysátrakbeszerzése a közösségi programok lebonyolításához.

 

 

A STRABAG-MML Kft. végezheti a makói szennyvíztisztító telep bővítésének és korszerűsítésének építésimunkáit

 

Újabb mérföldkőhöz érkezett a makói szennyvíz beruházás, eredményesen zárult a projekt egyik elemére, a makóiszennyvíztisztító telep bővítésére és korszerűsítésére kiírt építési közbeszerzési pályázat.

Makó és a társult 5 település által elindított szennyvíz-csatornázási és szennyvíztisztítási projekt műszaki megvalósítása 2010decemberében, a már meglévő makói csatornarendszer felújításával vette kezdetét.

A közbeszerzési eljárás a szennyvíztisztító telep bővítési és korszerűsítési kivitelezésére 2011. május 25-én indult, ekkor jelent megaz ajánlati felhívás, melyre 6 ajánlat érkezettAz ajánlattevők körül a legalacsonyabb összegű ajánlatot a STRABAG-MML Kft. tette,így a Társulási Tanács döntése alapján a szerződéskötési moratórium lejártát követően ezzel az ajánlattevővel került sor aszerződés megkötésre. A STRABAG-MML Kft. 1.374.208.867 Ft vállalkozói díj ellenében végzi el a szennyvíztisztító telepbővítésének és korszerűsítésének tervezési és kivitelezési munkáit.

A fejlesztésre azért van szükség, mert a térségi szennyvízprogram megvalósításával jelentősen növekszik a rendszerbe vezetettszennyvíz mennyisége. A beruházás eredményeképpen a telep hidraulikai és biológiai kapacitása, a keletkező szennyvíziszapszárítása szolár technológiával, a mezőgazdasági hasznosítást is lehetővé tevő kezeléssel történik. A 22% szárazanyag-tartalommalbejövő szennyvíz szárazanyag-tartalmát télen minimum 65%-ra, nyáron minimum 85%-ra csökkentik. Az így keletkezőszennyvíziszap minősége maradéktalanul megfelel a vonatkozó kormányrendelet előírásainak.

A szennyvíztelep fejlesztésének költségeit az önkormányzati és lakossági hozzájárulás mellett – a projekt többi eleméhez hasonlóanaz Európai Unió és a Magyar Állam 82%-ot meghaladó támogatásával finanszírozza a Társulás.

Még két, a szennyvízprojekttel kapcsolatos közbeszerzési eljárás van folyamatbanAz egyik Makó város szennyvíz-csatornázása akapcsolódó Apátfalva és Magyarcsanád településekkel együtt, a másik Földeák, Kiszombor és Maroslele települések csatornázásimunkáinak megvalósítását célozza. A Társulási Tanács mindkét közbeszerzéssel kapcsolatban meghozta döntését és az eredményt2011. július 14-én kihirdette. A döntésekkel szemben az egyik eljárásnál két, a másiknál egy ajánlattevő előbb előzetes jogorvoslatikérelmet terjesztett elő, majd az arra adott érdemi válaszok figyelmen kívül hagyásával jogorvoslati eljárást kezdeményezett.  Ajogorvoslati eljárásban született határozatnak megfelelően a Bíráló Bizottság újabb döntési javaslatot terjeszt a Társulási Tanácselé, melynek értelmében a Makó, Apátfalva és Magyarcsanád szennyvízcsatornázása al-projekt közbeszerzése esetében az eljárásnyertese a MAKO-OEK konzorcium legyen, ugyanakkor Földeák, Kiszombor és Maroslele esetében az eljárást eredménytelennekkell nyilvánítani, így a Társulás ezen közbeszerzés újbóli kiírására kényszerül.

Ami a projekt anyagi hátterét illeti, a lakossági önerő biztosítására létrejött Társulatnál a lakossági befizetésekből és az államitámogatásból 2011. 08. 31-ig 1.619.000.000,- Ft gyűlt össze.   11 674 ingatlan tulajdonos rendelkezik LTP szerződéssel, 2051esetben történik egyösszegű befizetés. Az összes érintett ingatlantulajdonos csupán 4,8%-a nem teljesítette még befizetésikötelezettségét.

Az LTP-vel, a lakossági önerővel vagy a beruházás egyéb elemeivel kapcsolatban a hat társult település lakossága információkat aTársulat irodájában személyesen, a 62-20-99-11ügyfélszolgálati telefonszámon vagy a http://szennyviz.mako.hu weboldalon talál.

Kapcsolat:

Insomnia ReklámügynökségLaluk Márta

Telefon: 06-30-827-1470

E-mail: laluk@insomnia.co.hu

A Telediagnosztikai hálózat fejlesztése Csongrád és Arad megyében HURO/0802/013

Projekt leírása az oldal alján található mellékletben.

 

Magyar-román közös projekt a zöldség- és gyümölcstermesztésben

Közös magyar-román projekt indult a zöldség- és gyümölcstermesztés technológiai fejlesztése érdekében a Dél-alföldi és az Észak-bánáti régiók között. A projektnyitó eseményre március 24-én került sor.

A Csongrád Megyei Agrár Nonprofit Közhasznú Kft., valamint a Temes Megyei Kereskedelmi, Ipar- és Agrárkamara részvétele mellett négy település, magyar oldalról Mórahalom, Kistelek és Maroslele, míg román részről Zsombolya kapcsolódott be a projektbe.

Szabó Zoltán, a nonprofit közhasznú kft. ügyvezetője a szegedi sajtótájékoztatón elmondta: a cél az, hogy olyan technológiai tudást adjanak át egymásnak a partnerek, amellyel javítható a minőség és ezáltal a versenyképesség a zöldség- és gyümölcstermesztésben. Emellett fontos szempont az élelmiszerbiztonság kapcsán egy közös védjegy megteremtése. Ezt egészítik ki építészeti fejlesztések is, melyek az új technológiák alkalmazását teszik lehetővé. A projekt 1,5 millió eurós uniós pályázatból valósul meg – fűzte hozzá.

Daiana Buzatu, a Temes Megyei Kereskedelmi, Ipar- és Agrárkamara projektmenedzsere elmondta: egy kézikönyvet fejlesztenek ki a gazdálkodók számára, amely környezeti szempontból fenntartható, korszerű gazdálkodási módokat ismertet a zöldségtermesztésben. Emellett részt vesznek a védjegy megteremtésében és egy élelmiszerbiztonsági hálózat is kapcsolódik majd a projekthez.

Kaba Gábor, a 12 ezer fős romániai Zsombolya polgármestere elmondta: a beruházás során 1.800 négyzetméteres melegházat hoznak létre. A projektben részt vesz a polgármesteri hivatal mellett a kórház és a Magyar Gazdák Egyesülete is. A pályázat keretén belül találkozók lesznek, a magyar partnerek adják a tudást, biztosítják a modern technológiát.

Kisteleken mintegy 300 ezer euróból egy agrár oktatóközpont létesül, a beruházás egy éven belül valósul meg.

A mórahalmi Haréna Nonprofit Kft. intenzív mezőgazdasági technológiát épít ki, korszerű gépek alkalmazásával. A beruházás és a gépek beszerzése 147 ezer eurót tesz ki.

Dr. Martonosi György polgármester előadásában elmondta, hogy 20—30 éve még természetes volt, hogy egy község lakói az általuk, helyben megtermelt élelmiszereket fogyasztották. Ma ez már sajnos nem így van. Szüleink, nagyszüleink gyakorlatát, termelési kultúráját kell újra meghonosítanunk. A Maroslelén uniós támogatásból közel 70 millió Ft– ból most épülő kisüzem lehetőséget teremt arra, hogy a helyben termelt alapanyagokból állítson elő készterméket. Most a pályázati támogatásnak megfelelően olajos magvak feldolgozására nyílik lehetőség. Később, újabb pályázatok felkutatásával más termékek feldolgozására is lehetőséget kívánunk biztosítani.

 

Megújul az orvosi rendelő

Maroslele Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében meghirdetett „Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése” (DAOP -4.1.1/A-09-2010-0002) című pályázati kiírásra. A sikeres pályázatnak köszönhetően a projekt 33.257.115 Ft.- os támogatásban részesült. A felújítás teljes költsége 35.007.490 Ft., amelyből teljes külső, belső átépítésre, akadálymentesítésre és új eszközök beszerzésére kerül sor.

Az épület arányos elrendezése érdekében az összes válaszfal kibontásra kerül, új hő-és vízszigetelt padlószerkezet kerül lerakásra az egész épületben. A tetőszerkezet teljes cserére és megerősítésre szorul. A külső homlokzat hőszigetelő rendszert kap nemesvakolat borítással. Az épület nyílászárói műanyag szerkezetűre lesznek kicserélve. Az épület komplex akadálymentesítésre kerül. Az udvari közlekedéshez térkő burkolatú járda készül. A gépkocsik számára parkolók kerülnek kiépítésre. Az épület átalakítása energiatakarékosságot eredményez új hőszigeteléssel, nyílászárók cseréjével, a fűtés- és világítási rendszerek cseréjével.

Kedvezményezett: Maroslele Község Önkormányzata, 6291 Maroslele Szabadság tér 1.

Közreműködő szervezet: 1016 Budapest, Gellérthety u. 30-32. VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.http://www.vati.hu

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség http://www.nfu.hu

Irányító Hatóság http://www.nfu.hu/rop_ih

 

Tökmagolaj üzem épül Lelén

Határon átnyúló sikeres uniós pályázatnak köszönhetően épül tökmagolaj kisüzem Maroslelén. A község közösen pályázott Mórahalommal, Kistelekkel és a romániai Zsombolyával, valamint a Csongrád és Temes megyei agrárkamarával. A kis üzem elsősorban a helyi igényeket tudja kielégíteni, illetve 5-6 főnek tud munkát adni. Az üzemben napi 24-300 kiló tökmagot dolgoznak majd fel. A tökmagolajat az teszi egyedivé, hogy az üvegbe fokhagyma gerezdek is belekerülnek. A tervek elkészítésére a Csongrád Megyei Önkormányzat által kiírt Települési Pályázat Előkészítő Alap TPEA/2009-II/3 számú pályázati kiírásán 1.200.000 Ft-ot nyert az önkormányzat.

Lovas Szabadidő Központ épült

Sikeresen pályázott a Maroslelei Gazdakör Lovas Szabadidő Központ építésére a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által (az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa. Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával.) a turisztikai tevékenységek ösztönzésére kiírt pályázati felhívásra. A projekt teljes költsége 8.051.735 Ft, amelyből 4.831.041 Ft a támogatás. Az Önerőt az Önkormányzat saját költségvetéséből biztosítja.  A szabadidőközpont átadására 2010. szeptember 19– én került sor.

Átadták az Idősek Napközi Otthonát

Június 16-án adták át a felújított Idősek Napközi Otthonát. Dr. Martonosi György polgármester köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik munkájukkal hozzájárultak a projekt lebonyolításának sikeréhez. Maroslele Község Önkormányzata a Dél – alföldi Operatív Program keretében meghirdetett “Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése” című kiírásra, “A szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások minőségének fejlesztése Maroslelén” címmel DAOP – 4.1.3/A-2008-0020 projekt számon sikeresen pályázott. Ennek köszönhető  a felújítás, amelynek
a teljes összege 54.786.887 Ft, amelyből a támogatás 90%-os, vagyis 49.308.198 Ft. A beruházás keretében kialakításra került egy váró és egy iroda, ahol a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálat kap helyet.  Ennek a megközelítése az épület elülső részén történik. A családsegítő szolgálatot továbbra is Szűcsné Rédai Szilvia látja el, míg a gyermekjóléti szolgálatot az intézmény új vezetője (szeptember 1-től)  Karasz-Varga Natália. A hátsó udvar felől közelíthető meg az Idősek Napközi Otthonának  bejárata. Ebben kialakításra került egy iroda helyiség, társalgó, valamint női és férfi vizesblokk, étkező, férfi és női pihenő. A projekthez kapcsolódik egy önálló honlap is az intézmény számára, amely augusztus 9-től elérhető lesz a www.marosleleino.huinternetes oldalon.

Ezúton mondunk köszönetet Varga Károly patikusnak, aki az Idősek Napközi Otthona számára felajánlott egy vérnyomásmérőt és egy vércukorszint mérőt.

Megújult játszótér

A Csongrád Megyei Önkormányzat által kiírt Település Fejlesztési Alap elnevezésű sikeres pályázatunknak köszönhetően 1.457.000 Ft-ot fordítunk a Köztársaság utcai játszótér felújítására bővítésére. A játszótér körül díszlécekből kerítés készül a gyermekek védelmében. Elhelyezésre kerül továbbá egy rugós kakas játék, valamint egy hinta, amelyből az egyik a kicsik hintáztatására alkalmas bébiülés. Tereprendezés keretében fa ültetésre és füvesítésre is sor kerül.

Átadák a felújított Művelődési Házat

Közel 60 éves épület került felújításra és átalakításra. A Művelődési Ház közösségi terekkel bővült. Kialakításra került egy információs és egy ifjúsági tér is, amit a civil szervezetek is birtokba vehettek. Az átadáson jelen volt Ádók László a kivitelező Allbau Építési és Szerelési Kft. ügyvezető igazgatója, valamint Takács János okleveles tervező is. Dr. Martonosi György polgármester köszöntötte az érdeklődő közönséget és megköszönte mindazok munkáját, akik részt vállaltak a beruházás sikeres megvalósításában. Beszédében elmondta, hogy az új Művelődési Ház a község lakóinak szolgálatába áll, ezért vigyázzunk rá, hogy sokáig megtarthassuk ebben az állapotában. Az átadás részeként Ádók László jelképesen átadta a Ház kulcsát a polgármesternek, aki tovább adta Vinczéné Faragó Anikónak, az Általános Művelődési Központ igazgatójának.

Megújult az Óvoda épülete

Maroslele Község Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be az óvoda épületének felújítására. Az Önkormányzati Minisztérium által kiírt, közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztéséhez nyújtott támogatási keretből 10.960.000 Ft.-ot sikerült megnyerni, így az önerővel együtt 14.952.700 Ft. áll rendelkezésünkre a felújítás megvalósítására. A felújítás során az épület külső falaiban lévő nyílászárók kerülnek kicserélésre. A cserék folyamán a régi, elavult, vetemedett nyílászárók helyett az előírásnak megfelelő hőszigetelésű nyílászárók lesznek beépítve a szükséges vakolat helyreállítási munkákkal együtt. A felújítás részét képezi az épület tetőszerkezetének felújítása (tetőhéjalás, lécezés, valamint a tetőszegéshez tartozó homlokdeszkák és madárdeszka, illetve az ereszcsatorna cseréje). A homlokzati  alapvakolat javítása után a teljes homlokzat hengervakolatos bevonást kap. A fejlesztés második részében a rendkívül energiaigényes fűtésrendszer korszerűsítése fog megtörténni oly módon, hogy a jelenlegi 2 db gázkazán és az 1 db villanyboyler energiatakarékos kombinált kondenzációs gázkazánra lesz cserélve, a vezetékrendszer felújításával együtt.

Fájl Leírás Fájl mérete
Fájl letöltése (HURO0802013.pdf)Telediagnosztikai hálózat fejlesztése 90 Kb